TRƯỜNG QUỐC TẾ MEKONG XANH

Địa chỉ: KHU ĐÔ THỊ MỚI LẤN BIỂN TÂY BẮC TP. RẠCH GIÁ
Điện thoại: 0346.455.455
Email: info@mgis.edu.vn
Website: mgis.edu.vn