Tầm nhìn và sứ mệnh

Tm nhìn:

Được công nhận là một tổ chức giáo dục hàng đầu về học thuật xuất sắc, sáng tạo và đổi mới.

S mệnh:

Đào tạo học sinh có được sự đam mê, tự tin và sáng tạo để thành công trong tương lai với:

  • Chương trình đào tạo quốc tế chất lượng cao;
  • Giáo viên tận tâm và chuyên nghiệp;
  • Môi trường học tập an toàn và sáng tạo;
  • Sự tham gia tích cực của phụ huynh;
  • Các hoạt động cộng đồng ý nghĩa và nhất quán.