Lộ trình học

Cấp lớp

Cấp học Tuổi Lớp tại MGIS Lớp theo chương trình của Bộ GDDT
Mẫu giáo 2 – 3 Mầm nhỏ (Pre-N) Nhóm trẻ
3 – 4 Mầm lớn (Nursery) Mầm
4 – 5 Chồi (Pre-K) Chồi
5 -6 Lá (Kindergarten)
Tiểu học 6 -7 Lớp 1 Lớp 1
7 – 8 Lớp 2 Lớp 2
8 – 9 Lớp 3 Lớp 3
9 – 10 Lớp 4 Lớp 4
10 – 11 Lớp 5 (iPSLE – 1) Lớp 5

 

Chú thích

Vietnam MOET Program (VMP) theo lộ trình và giáo trình được quy định bởi Bộ GDĐT.

 Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge (Cambridge English Certificate) dựa trên các tình huống thực tế và kiểm tra bốn kỹ năng – nói, viết, đọc và nghe – nhằm giúp học sinh phát triển những kỹ năng bên trong lẫn ngoài lớp học.

Cambridge IGCSEs là những chứng chỉ dựa trên môn học, thường là chương trình hai năm và kỳ thi đánh giá vào cuối khóa. Kỳ thi đánh giá đặc biệt dành cho học sinh quốc tế để tránh sự thiên vị về văn hóa, giáo trình và đề thi tương đối nhạy cảm về văn hóa.

Cấp lớp được xây dựng dựa trên hệ thống của Bộ GDĐT của Việt Nam nhằm giúp một học sinh có thể dễ dàng chuyển từ chương trình quốc tế hội nhập sang chương trình tiêu chuẩn của Bộ GDĐT.

Chương trình quốc tế hội nhập (IIP) là việc kết hợp các tiêu chuẩn VMP và quốc tế. Nó tập trung cao hơn trong việc học tiếng Anh bằng cách sử dụng tiếng Anh làm phương tiện giảng dạy các môn học chính khác. Học sinh chuyển từ IIP sang học lớp 5 của Bộ GDĐT sẽ thông thạo tiếng Anh hơn những học sinh học VMP.

iPSLE (International Primary School Leaving Examination) là viết tắt của Kỳ thi tốt nghiệp trường tiểu học quốc tế. Đây là phiên bảng quốc tế của cuộc thi tốt nghiệp tiểu học ở Singapore. Mục đích của kỳ thi iPSLE là cung cấp một hệ thống thang điểm chuẩn cho các trường quốc tế khi so sánh với tiêu chuẩn Singapore.

Nhà trẻ tới Mầm non là chương trình giáo dục tập trung vào sự phát triển của trẻ, giúp trẻ hình thành thái độ học tập tốt cho cuộc sống. Chương trình song ngữ hội nhập sẽ bao gồm cả chương trình đánh vần và đọc.