Giáo dục cho tương lai

“Chúng tôi trang bị cho học sinh trước những công việc chưa từng tồn tại,                sử dụng được những công nghệ của tương lai, 

nhằm giải quyết những vẫn đề sắp tới.”

_Karl Fisch_

Trường Quốc tế Mekong Xanh (MGIS) là trường quốc tế đầu tiên tại Tp. Rạch Giá được giảng dạy theo phương pháp Tư Duy Kiến Tạo và vận hành theo mô hình Trường học Kiến tạo, mang đến cho trẻ những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho việc học tập và phát triển hạnh phúc. Đây là một phương pháp giáo dục tiến bộ, nhân văn được áp dụng, giảng dạy rộng rãi tại Đại học Standford và rất nhiều trường học trên toàn thế giới.