Nhà Giáo dục Nguyễn Thúy Uyên Phương

Nhà Giáo dục NGUYỄN THÚY UYÊN PHƯƠNG

– Người tiên phong trong việc đưa nhiều phương pháp giáo dục tiến bộ của thế giới về Việt Nam như mô hình trường học kiến tạo, phong trào Design For Change – phong trào trẻ em lớn nhất thế giới.

– Sáng lập và lãnh đạo của nhiều tổ chức tổ chức giáo dục như: Hệ thống trường ICS (GD phổ thông), TOMATO Children’s Home (GD ngoại khóa), FAROS Education & Consulting (Tư vấn vận hành trường học và đào tạo giáo viên).

– Cựu phó giám đốc điều hành Trường doanh nhân PACE.

– Có nhiều năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp.

– Chuyên gia tư vấn và đào tạo cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp tại Việt Nam.

– Nghiên cứu sinh chương trình Tiến sĩ Giáo dục – chuyên ngành Learning Design and Leadership tại Đại học Illinois (Hoa Kỳ).

 

Tham khảo thêm:

https://tomato.edu.vn/ve-tomato/goc-nhin-ve-tomato/Nguoi-sang-lap-Tomato–Doi-the-gioi-thay-doi-thi-rat-lau~p192

https://icanschool.edu.vn/chuyen-muc-giao-duc/giao-duc-nao-khuyen-khich-su-tu-tin-cua-con-tre