KHÁM PHÁ MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC KIẾN TẠO ĐẦU TIÊN TẠI THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ

Trường Học Kiến Tạo Là Gì?

Trường Quốc tế Mekong Xanh (MGIS) là trường song ngữ quốc tế đầu tiên tại Tp. Rạch Giá được giảng dạy theo phương pháp Tư Duy Kiến Tạo và vận hành theo mô hình Trường học Kiến tạo.

Đây là một phương pháp giáo dục tiến bộ, nhân văn được áp dụng, giảng dạy rộng rãi tại Đại học Standford và rất nhiều trường học trên toàn thế giới. Mô hình Trường học Kiến tạo được sáng lập bởi nhà giáo dục Kiran Bir Sethi, một trong 10 nhà giáo dục hàng đầu thế giới, với mục tiêu mang đến cho trẻ những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho việc học tập và phát triển hạnh phúc.

 

5 Lí Do Chọn Trường Học Kiến Tạo:

– Triết lý giáo dục khai phóng, nhân văn, trả lời rõ ràng và thuyết phục câu hỏi “Trường học này sẽ kiến tạo ra những học sinh như thế nào?”

– Hệ thống vận hành được đóng gói thành các quy trình chuyên nghiệp, cụ thể, áp dụng được ngay.

– Khả năng kết hợp hiệu quả với mọi giáo án làm thăng hóa chất lượng chương trình chuyên môn

– Tất cả giáo viên được đào tạo và cấp chứng nhận T.E.T – Chương trình Đào tạo Giáo viên Hiệu quả được sáng lập bởi Tiến sĩ Thomas Gordon, người 3 lần được đề cử Nobel Hòa Bình.

– Liên kết với Phong trào học sinh lớn nhất thế giới để đưa học sinh trải nghiệm vai trò Công dân toàn cầu.

 

Triết Lý 

MGIS hướng đến xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, tập trung vào phát triển năng lực học sinh dựa trên 5 giá trị cốt lõi: thấu cảm, tử tế, xuất sắc, trân trọng, cầu tiến.

Thấu cảm: Học cách quan tâm, chăm sóc và muốn trở thành “người xây dựng”

Tử tế: Suy nghĩ, hành động và đưa ra quyết định có trách nhiệm dựa trên các giá trị bền vững

Xuất sắc: Hướng tới sự xuất sắc, theo đuổi các tiêu chuẩn chất lượng cao và nghiêm ngặt với sự nhất quán

Trân trọng: Thái độ biến ơn và đánh giá cao cuộc sống với suy nghĩ tích cực

Cầu tiến: Không ngừng học hỏi, quan sát để điều chỉnh và đổi mới

 

6 Trụ Cột Của Trường Học Kiến Tạo:

Chương trình: Được thiết kế hài hòa giữa kiến thức, kỹ năng, nhân cách, thể lý giúp trang bị tinh thần “I Can” và năng lực giải quyết vấn đề trong mỗi học sinh

Đào tạo và phát triển đội ngũ: Thiết kế phù hợp, đầy đủ để mỗi thành viên trong cộng đồng nhà trường ĐƯỢC TRÂN TRỌNG và tạo điều kiện phát triển năng lực để làm những công việc TẠO RA GIÁ TRỊ

Hợp tác với Phụ Huynh: Các quy trình, hệ thống giúp nhà trường biết cách hợp tác tốt với phụ huynh, xây dựng được tinh thần “đồng kiến tạo” trong cộng đồng phụ huynh

Vận hành – Hậu cần: Các quy trình, hệ thống thuộc mảng vận hành (ví dụ: tuyển sinh, chăm sóc học sinh, dinh dưỡng – y tế…), giúp nhà trường chuẩn hóa được các hoạt động hàng ngày một cách hiệu quả, tiết kiệm.

Lãnh đạo – Quản lý: Những nguyên tắc, chính sách, chương trình làm việc, tinh thần lãnh đạo được thiết kế và xây dựng để dẫn dắt đội ngũ, dân dắt học sinh với quyền hạn ĐẠO ĐỨC

Cộng đồng: Các giải pháp, ý tướng giúp nhà trường củng cố văn hóa học đường, xây dựng hình ảnh và uy tín của mình trong cộng đồng, để thực sự là một “ngọn hải đăng” dẫn dắt cộng đồng.